Disclaimer

V-IT Solutions (handelskammaren: 3435643), nedan kallad Software.Direct, ger dig härmed tillgång till Software.Direct ("Webbplatsen") och inbjuder dig att köpa det som erbjuds. Software.Direct förbehåller sig rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att behöva meddela dig.

Begränsat ansvar
Software.Direct gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt. Materialet som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller anspråk på korrekthet. Detta material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Software.Direct. Specifikt är priser och annan information om produkter på webbplatsen föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel. Du kan inte göra anspråk på ett avtal med Software.Direct baserat på sådana fel. Software.Direct kan aldrig acceptera ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på webbplatsen.

Kunglighet
Alla immateriella rättigheter relaterade till detta material tillkommer Software.Direct. Kopiering, distribution och all annan användning av detta material är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Software.Direct, förutom och endast i den mån annat fastställts i regleringar av tvingande lag (såsom citaträtten), om inte annat anges vid specifika material.

Övrig
Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.

Välj din valuta
Sekretessinställningar
När du besöker vår webbplats kan den lagra information från specifika tjänster via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina integritetsinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.